Skip to main content

Martijn Verweijen

Coördinator Werkgroep Heemtuin, Contactpersoon Werkgroep Milieu en Planologie

Geboren 1946 te Rotterdam. Kralingse Bos, Kralingse Plas, polderslootjes in de Schieveense polder, Noorderkanaal en Rottemeren waren de natuurzwerf- en kattekwaadgebieden.

Water trok altijd, vooral de zee. Katwijk was met zee en duinen het jaarlijkse summum. Later naar zee gegaan als krullenjongen op de passagiersvaart en de Katwijkse visserij. In Zweden gewoond, militaire dienst in Duitsland en dan uiteindelijk toch gewoon schoolmeester in Rotterdam en daarna de Hoeksche Waard. Zou daar 5 jaartjes blijven. Werd actief binnen HWL middels wilgenknotten in winter `75/`76. Later coördinator heemtuin te Piershil en lid werkgroep milieu en planologie. Wat natuur betreft speciale belangstelling voor natte natuur: kreken, Spui, Haringvliet, estuaria en kustzeeën zoals Voordelta. Buiten Hoeksche Waard actief meedenker met herstel getij Grevelingen. Ideaal voor Hoeksche Waard: robuust groen en blauw natuurnetwerk binnendijks met daarin alle bestaande kleine natuurrestanten onderling verbonden. Dit alles in relatie tot natuurinclusieve landbouw. Buitendijks: hersteld Haringvlietsysteem. Mijn lonkend perspectief!

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01