Skip to main content

Schenkingen

Legaten en schenkingen aan Hoekschewaards Landschap

Een mooi gebaar. Fiscaal aftrekbaar.

HWL staat officieel te boek als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dat betekent dat vanaf een bepaald bedrag legaten, donaties, giften en schenkingen aftrekbaar zijn van het inkomen waarover u belasting betaalt.  U mag meer weggeven dan het u in werkelijkheid kost. HWL hoeft vervolgens over sommige van deze gelden geen successierechten of schenkingsrecht te betalen. Graag vertellen we u aan de hand van duidelijke voorbeelden meer over deze voor u en HWL aantrekkelijke winsituatie. Neem hiervoor contact op met een van onze bestuursleden. U vindt hem/haar onder ‘Wie is wie?’. Bellen met Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt kan ook: 0186-621888. Natuurlijk kunt u ook informeren bij uw notaris, accountant of bij de belastingdienst.

Het IBAN nummer van HWL is: NL48INGB0002998008

ANBI documenten

VERENIGING HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP

Fiscaal nummer: 8063.89.345
Contactgegevens: zie home page van deze site
Bestuurssamenstelling: Zie “wie is wie”
Beleidsplan: Zie jaarverslagen (onder publicaties op deze website)
Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen betaalde krachten in dienst. Er is geen beloningsbeleid.
Doelstelling: De vereniging heeft ten doel, het behouden en zo mogelijk restaureren van het cultureel en natuurlijk landschap met de daarin voorkomende flora en fauna en de daarin voorkomende karakteristieke of historische roerende of onroerende elementen.
Verslag en Financiën:Zie financieel jaarverslag 2022


STICHTING NATUURBEHEER HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP

Fiscaal nummer: 8119.61.849
Contactgegevens: zie home page van deze site
Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de vereniging is statutair ook het bestuur van de stichting.
Beleidsplan: De stichting werkt van jaar tot jaar aan de doelstellingen zoals hieronder verwoord.
Beloningsbeleid: De betaalde krachten van de stichting vallen onder de cao voor medewerkers in de bosbouw.
Doelstelling: De stichting Natuurbeheer HWL heeft als doel het natuurvriendelijk beheren van terreinen in de Hoeksche Waard en het aanbieden van diensten die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging Hoekschewaards Landschap.
Verslag: In 2014 beheerde de stichting bijna 250 ha natuurterrein. Het werk werd grotendeels door eigen mensen en oproepkrachten uitgevoerd. De samenwerking met de herder van onze schapen verliep prima. Er werd een begin gemaakt met het benaderen van Hoeksche Waardse bedrijven, met het oogmerk deze te interesseren voor het sponsoren van onderhoud aan bloemdijken. Hiertoe werden beschrijvingen gemaakt van alle door de stichting onderhouden dijkvakken.
Financiën: zie Jaarrekening stichting Beheer 2022.

 

STICHTING NATUURBEHOUD HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP

Fiscaal nummer: 0075.49.520
Contactgegevens: zie home page van deze site
Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de vereniging is statutair ook het bestuur van de stichting.
Beleidsplan: De stichting werkt van jaar tot jaar aan de doelstellingen zoals hieronder verwoord.
Beloningsbeleid: De stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.
Doelstelling: De stichting Natuurbehoud HWL heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de bescherming en versterking van natuur en landschap in de Hoeksche Waard en steun te verlenen bij het verspreiden van kennis der natuur in de breedste zin van het woord, dit alles in nauwe samenwerking met de Vereniging Hoekschewaards Landschap. De stichting is eigenaar en exploitant van het Nationaal Landschap Centrum te Numansdorp.
Verslag: De enige activiteit van de stichting in 2014 was het beheren van het Nationaal Landschap Centrum. De activiteiten in het centrum werden verricht door vrijwilligers van de vereniging.
Financiën: zie Jaarrekening stichting Behoud 2022

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01