Skip to main content

Werkgroep Zoogdieren

Egel

Wat zijn Zoogdieren?

Zoogdieren zijn gewervelde dieren met rood bloed, een dubbele, volledig gescheiden bloedsomloop en een constante, geregelde lichaamstemperatuur. Ze ademen m.b.v. longen. De huid is vaak met een vacht bedekt.

De jongen ontwikkelen zich in de baarmoeder van het moederdier. Na de geboorte worden de jongen enige tijd gezoogd met in de melkklieren gevormde melk.

Maar vooral zijn zoogdieren de aandachttrekkers van het gebied. Wie kent niet het beeld van een grazende koe of de verwondering bij het zien van een rond scharrelende egel.

Doelstelling Werkgroep

De werkgroep heeft als doelstelling het verwerven van kennis over de aanwezigheid, verspreiding en biotoop keuze van de in Hoeksche Waard voorkomende zoogdieren.

Binnen de werkgroep zoogdieren vindt een aantal activiteiten plaats zoals:

  • Inventarisatie van Vleermuizen
  • Inventarisatie muizen
  • Braakballen pluizen
  • Lezingen en excursies
  • Geven van adviezen

Gewone Grootoorvleermuis - Plecotus auritius

Inventarisatie muizen

Een andere activiteit is het vangen van muizen met zogenaamde "lifetraps". In het te onderzoeken gebied worden enkele tientallen vallen geplaatst met voer en hooi. Deze vallen worden twee maal per dag gecontroleerd, waarbij de gevangen muizen worden gedetermineerd en weer losgelaten.

Om terugvangsten waarneembaar te maken, worden er plukjes haar van de muis weggeknipt.

Interessant is dat de Hoeksche Waard kan bogen op een kleine populatie noordse woelmuizen (1 van de zeldzamere soorten). Maar natuurlijk komen ook de algemene soorten, zoals de dwergmuis, de bosmuis, de huismuis, de veldmuis en de bosspitsmuis voor. Meestal vinden deze activiteiten plaats in een (lang) weekeinde.

Activiteiten

Watervleermuis - Myotis daubentoni

Inventarisatie Vleermuizen

"s Zomers wordt er tussen zonsondergang en zonsopkomst gezocht naar vleermuizen, dit gebeurt met behulp van een vleermuisontvanger. Deze ontvanger vertaalt hoog frequent geluid (sonargeluid dat voor een mens niet hoorbaar is) naar een voor ons lagere, wel hoorbare frequentie. De soorten hebben elk afzonderlijk een eigen frequentie met een bepaalde klank van geluid.


Een andere activiteit is het opsporen van kraamkolonies en het tellen hiervan. Deze kolonies worden geteld tijdens het uitvliegen, waarbij het soms gaat over 60 - 70 exemplaren. Ook kijken we op kerkzolders, waar de dieren waargenomen kunnen worden als ze slapen. Verder wordt er gezocht naar winterverblijfplaatsen waar je, als je geluk hebt, de vleermuis tot op enkele centimeters kunt naderen.

Braakballen pluizen

Hitpluizen van braakballen van uilen is ook een activiteit van de werkgroep zoogdieren. De braakballen van uilen bevatten de onverteerbare delen van wat een uil eet.

Vooral de braakballen van kerk-, en bosuilen bevatten resten van verschillende soorten muizen. Terwijl braakballen van ransuilen voornamelijk resten van woelmuizen bevatten. Soms worden er ook resten gevonden van amfibieën-, vogel- of vleermuisbotten/schedels.

De zoogdierenwerkgroep doet dit onderzoek in samenwerking met de vogelwerkgroep die de braakballen verzamelt.

Muizenvangst met huisspitsmuis

Mol - Talpa europaea

Adviezen

Op basis van de waarnemingen kunnen er beheeradviezen worden opgesteld voor gemeentes, het waterschap en andere instanties. 

Voorbeelden zijn: 

  • het instant houden van bomenrijen,
  • het beperken van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en 
  • het creëren en verbeteren van ecologische infrastructuur.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de werkgroep zoogdieren kunt u terecht bij:

Merijn van den Hoogenhoff 01860 62 18 88 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01