Skip to main content

Vrijwilliger gezocht bij  Milieu en Planologie

Wil je iets doen voor natuur en landschap in de Hoeksche Waard?
Dan is de werkgroep Milieu en Planologie wellicht iets voor jou!

Behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is de kernactiviteit van Hoekschewaards Landschap. De vrijwilligers van werkgroep Milieu en Planologie geven daar invulling aan door op te komen voor natuur en landschap bij allerhande ontwikkelingen zoals uitbreiding van dorpskernen, bouwen in het buitengebied, zonneparken, kapvergunningen, peilbesluiten of groenbeheer.

Daarvoor worden in de werkgroep plannen en ontwikkelingen besproken. Daarnaast is er overleg met instanties zoals de gemeente, het waterschap en diverse belangenorganisaties.  

Het aantal leden van de werkgroep Milieu en Planologie is de laatste jaren afgenomen. Op dit moment telt de werkgroep zes leden, waardoor we noodgedwongen beperkt zijn onze activiteiten. Elke bijdrage is daarom zeer welkom.

 We weten dat er best wel HWL-leden zijn die iets op dit gebied willen doen, maar nogal opzien tegen het papierwerk, het vergaderen en de soms tijdrovende procedures. Maar laat je daardoor niet afschrikken. Ook zonder dat kun je een waardevolle bijdrage leveren.
Bijvoorbeeld als contactpersonen in jouw dorp of in het buitengebied, die in zijn omgeving ontwikkelingen volgt en daar, in overleg met de andere leden van de werkgroep op reageert.

Kennis van onze streek is daarbij wel handig, zodat je weet waar je het over hebt. Maar dat betekent niet dat je overal in de Hoeksche Waard de weg moet weten. Met kennis van je eigen omgeving kom je al een heel eind.

Wat vragen we van een contactpersoon?

  • Het volgen van plannen en ontwikkelingen in zijn/haar omgeving, bijvoorbeeld via de gemeentelijke rubriek het Kompas.
  • Waar nodig informatie inwinnen, zoals bij een bouwplan of kapvergunning.
  • Meedenken met de werkgroep hoe we hier op kunnen reageren.
  • Deelnemen aan een overleg of bijeenkomst, zoals een informatieavond, klankbordgroep of het volgen van een raadsvergadering.

In overleg met werkgroep Milieu en Planologie bekijken we wat je zelf kan en wil doen.

Heb je belangstelling, schroom dan niet om te reageren.

En, gewoon lid worden van de werkgroep kan natuurlijk ook!

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01