Skip to main content

De gedachten en de testen met groen bouwen zijn uitgewerkt door Henk van der Weijst. Hij heeft zich aangesloten bij het Takkenfeest. Henk’s uitwerkingen voor werken met wilg zijn door Eva Egelmeers van architecten Roos|Ros architecten in een mooi ontwerp gerealiseerd. 
Zij kreeg deze opdracht tijdens haar stage-periode. Helaas was zij niet beschikbaar om bij de start van de bouw aanwezig te zijn.

23 februari 2023
Na weken van uitstel bleken de regenzones een wat meer teruggetrokken leven te leiden en werd besloten om de bouwdag van het eerste deel van House-3 te starten op 23 februari.

De voorafgaande dagen werden veel voorbereidingen getroffen: rijplaten voor de drassige grond, 100 wilgenstekken van 3 meter zagen, rasterpalen zagen voor het hek en gaas voor het hek dat om de “holle boom” wordt geplaatst. De sterke reuk-sensoren van Konikpaarden die een verse wilgenstek oppikken, zorgen ervoor dat het paard overal dwars overheen en doorheen loopt. Voor hem/haar het lekkerste hapje!
Natuurlijk moet er ook gedraineerd worden. Én we hadden gereedschap en andere materialen nodig om alles te realiseren. Net als de graafmachine van Ard Quist voor het aanaarden van de grond nadat de wilgenstekken zijn geplaatst én onmisbare mensenhanden.

Bleek vooraf dat de geur van een deel van de voorgezaagde wilgenstekken toch de trilhaartjes in de neuzen van de Konikpaarden had bereikt en de paarden hadden de voorgezaagde palen te pakken vóór ons. Pech Takkenfeesters. Volledig geschild!!
Gelukkig had Flip gezorgd voor reservestekken.
Bleek er nog een onaangename en onaangekondigde verrassing los te barsten op de avond vóór D-day. Een onvervalste bak regen van een paar uur.

Dinsdagochtend begonnen we in alle vroegte, soppend door de modder van de kraal naar het punt waar de wilgenstekken de grond in moesten om de “holle boom” te realiseren. Cees, Ard en Flip waren al aanwezig en druk bezig met het grondwerk. Zware klus in de natte modder. Flip en Dick zagen de wilgenstekken op maat. 

Het échte teamwerk. Wim brengt de wilgenstekken uit de aanhanger bij Dick. Flip brengt de door Dick op maat gezaagde stekken over de kraal naar de `sjouwers` Toos, Hanneke en Paul die de stekken naar de “holle boom” brengen.

Als de grond rond de palen op de helft van de aarde is opgevuld wordt de drainage aangebracht door Cees, Dick, Benedikte en Henk. Hierna kan de rest van de grond worden aangeaard.

Kees brengt de waterslang vanuit de waterkuub naar de drainageslang. De wilgenstekken krijgen voorlopig voldoende vochtigheid om aan te slaan.

Daarna het laatste handwerk: het dichten van het hek met gaas. De Konikpaarden zullen voorlopig op hun neus kijken.

In het najaar plaatsen we de 2e cirkel.
Deze zomer wordt de “holle boom” met een drone gemonitord voor onderzoek.

En wij? Wij genoten van een bakkie en een boterhammetje in Klein Profijt en waren trots op prima teamwork en het resultaat. Later op de dag is Sander Ros van Roos|Ros architecten langs gekomen om te zien wat het resultaat van ons werk en onze samenwerking heeft opgeleverd.

Bedankt Cees Mesker, Flip Scherbeijn, Dick van Houwelingen, Ard Quist, Wim Pak, Toos Lambillion, Benedikte Mes, Hanneke Piederiet, Paul Schaap, Henk van der Weijst en Kees Plomp!!!
En natuurlijk Eva Egelmeers voor het ontwerp, Sander Ros voor het oppakken van het idee en Vera Awadis voor de begeleiding vanuit Roos|Ros.

Tekst: Cobi Smit

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01