Skip to main content

Zienswijze HWL op bestemmingsplan Stougjeswijk Oud-Beijerland

HWL heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan Stougjeswijk Oud-Beijerland.  HWL is niet tegen woningbouw op deze locatie, maar vraagt zich wel af de uitbreiding van de infrastructuur, in het bijzonder de N217, niet zal leiden tot verdere urbanisatie.
HWL heeft waardering voor het groene inrichtingsplan, dat de basis kan vormen voor de ontwikkeling van waardevolle streekeigen natte en droge natuur. Wel heeft HWL twijfel of wat in dit plan wordt geschetst ook werkelijkheid zal worden.  HWL adviseert de gemeente dan ook om een groen-blauw ambitiedocument op te stellen, waarin staat  hoe groen en blauw ook daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd.  De woningbouw wordt over een aantal jaren uitgesmeerd,  HWL pleit ervoor om de groen-blauwe structuur wel in één keer  volledig aan te leggen en de nog niet bebouwde gronden een tijdelijke natuurbestemming te geven.

Lees hier de volledige zienswijze:  klik hier 

Info van de gemeente over het bestemmingsplan: klik hier 

 

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01