Skip to main content

Hoe staat het met de vlinders in de Hoeksche Waard?

De werkgroep vlinders en libellen van HWL was in 2023 weer bijzonder actief zo blijkt uit het jaarverslag dat recent online is gezet. 

Alle waargenomen soorten dagvlinders, nachtvlinders en libellen zijn nauwkeurig in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat net als elders in Nederland ook in de Hoeksche Waard het aantal soorten lijkt af te nemen. Een zorglijke ontwikkeling. Zo werden er nog maar drie exemplaren van de Argusvlinder en ook drie exemplaren van het Groot Dikkopje waargenomen.

Positief is dat bij de diverse tellingen van nachtvlinders wel 12 soorten zijn waargenomen die we in de Hoeksche Waard nog niet eerder hadden gezien, waarvan drie  soorten zeer zeldzaam of vrij zeldzaam: de Witte eenstaart, de Sint-janskruiduil en de Zuidelijke koperuil.

Ook wordt in het verslag ingegaan op de jubilieumexcursie samen georganiseerd met de eveneens jubilerende Vlinderstichting. 

Je kan hier het jaarverslag 2023 lezen of downloaden. 

Interesse in de werkzaamheden van de werkgroep? Een keer geheel vrijblijvend meegaan met een werkgroepexcursie? Klik hier voor meer informatie.

Van 5 op 6 juli is de nationale Nacht van de Nachtvlinder en organiseert de werkgroep vlinders en libellen op vrijdagavond 5 juli in de tuin van NBC Klein Profijt een voor iedereen toegankelijk nachtvlinderexcursie. Meer info volgt.   

Raadpleeg voor alle activiteiten van HWL de agenda

foto: Icarusblauwtje door Kitty de Zeeuw

foto homepage: rups Koninginnenpage door Paul Kalkhoven 

 

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01