Skip to main content

DAMHERTEN IN DE HOEKSCHE WAARD

 Het standpunt van Hoekschewaards Landschap ten aanzien van de roedel damherten in de Hoeksche Waard is duidelijk en gebaseerd op verschillende overwegingen.

Damhert© Leen de Man

1. Tegen afschieten tot nulstand De organisatie is resoluut tegen het afschieten van de roedel damherten tot een nulstand. In plaats daarvan pleiten ze voor een zorgvuldig en wetenschappelijk onderbouwd beheer van de populatie.

2. Onderzoek naar alternatieve beheersmaatregelen: Hoekschewaards Landschap benadrukt het belang van grondig onderzoek naar alternatieve beheersmaatregelen, zoals het aanpassen van leefgebieden, het plaatsen van natuurlijke barrières of het bevorderen van natuurlijke predatie. Het doel is om een duurzaam co-existentiemodel te ontwikkelen dat de belangen van zowel de damherten als de omgeving in overweging neemt.

3. Maatschappelijk draagvlak: De organisatie wijst erop dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor het afschieten van de hele kudde. Ze stellen dat de meeste mensen begrijpen dat beheer noodzakelijk is, maar dat het afschot beperkt moet blijven tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de samenleving.

4. Ecologisch perspectief: Hoekschewaards Landschap benadrukt dat het damhert niet als een exoot moet worden beschouwd, aangezien er bij paleontologisch onderzoek overblijfselen van damherten zijn gevonden in Nederland.

5. Schade aan natuur en landbouwgewassen: De organisatie weerlegt het idee dat de damherten aanzienlijke schade zouden aanrichten aan natuurlijke gebieden en landbouwgewassen. Ze vergelijken de schade met die van de andere hertensoort (ree) op het eiland en vinden het voorgenomen nulbeleid een eenzijdige benadering.

6. Stress als factor bij uitbreiding: Hoekschewaards Landschap wijst op onderzoeken die aantonen dat stress een belangrijke rol speelt bij de groei van de roedel. Ze suggereren dat natuurlijke equilibrium en minimaal beheer waarschijnlijk voldoende zijn, aangezien stressfactoren zoals recreanten en onverwachte geluiden invloed hebben op de groei.

Al met al benadrukt het standpunt van Hoekschewaards Landschap het belang van wetenschappelijk onderbouwd en respectvol beheer van de damhertenpopulatie, met een focus op co-existentie en maatschappelijk draagvlak.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01