Skip to main content

Groenbeheerders in de Hoeksche Waard bundelen krachten

Op uitnodiging van de gemeente Hoeksche Waard en HWzoemt waren de beheerders van natuurgebieden en openbaar groen bij elkaar. Wat te doen voor herstel van het insectenleven stond centraal op een themadag in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp. Heemraad Hennie Wiersma van het waterschap Hollandse Delta opende de dag. Zij legde de nadruk op samenwerking en verbinding.

Herstel insectenleven

Het gaat niet goed met de bijen, vlinders en andere insecten. Vanuit de wetenschap wordt met regelmaat aan de alarmbel getrokken. De afgelopen 30 jaar zijn we zo’n 80 % van het insectenleven kwijtgeraakt. Inmiddels staat 55 % van onze wilde bijensoorten op de rode lijst. Die raken we kwijt als we niet oppassen. Voor soorten die afhankelijk zijn van klavers is dat 80 %. Vlinders, zweefvliegen en andere insecten kennen een soortgelijk verhaal.

Het gaat dus dramatisch slecht met insecten. Insecten hebben een sleutelrol in de natuur. Ze zorgen voor de bestuiving en voortplanting van planten. Ook van planten die als voedsel voor mensen dienen. Tal van dieren zijn afhankelijk van insecten, onder andere voor voedsel. Het verdwijnen van insecten brengt natuurlijke processen in gevaar. En daar wordt ook de mens slachtoffer van, is de verwachting.

Om dat tij te keren kwamen medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoekschewaards Landschap en anderen bij elkaar. Zij bogen zich over de vraag: Wat kunnen we in het beheer van natuurterreinen en openbaar groen doen voor het herstellen van het insectenleven? Bij de opening van de themadag legde heemraad Hennie Wiersma, verantwoordelijk voor het groenbeheer van het waterschap, de nadruk op verbindingen. Verbindingen voor insecten en met een goed beheer kunnen de duizenden kilometers dijken, bermen en watergangen van het watrerschap daaraan bijdragen. Maar ook verbinding tussen mensen en organisaties, samenwerken en kennis en ervaring delen. Met de themadag is een stap gezet.

De wereld van bijen en vlinders

Wankja Ferguson, gespecialiseerd in bijen, vlinders en hun leefomgeving nam het gezelschap mee in de wereld van bijen en vlinders. Hoe moet die wereld eruit zien, willen die dieren kunnen overleven? Dat verschilt soms per soort. Elk van de 359 soorten wilde bijen stelt specifieke voorwaarden aan z’n leefomgeving. Als daar niet wordt voldaan, dan sterft zo’n diersoort uit. Zo is er nestgelegenheid nodig. Veel bijen nestelen ondergronds. Ze moeten daar dan wel met rust gelaten worden. Anderen maken een nest tussen het gras. De maaimachine moet daar dan wel even wegblijven. Weer anderen brengen hun kroost groot in gaatjes in dode bomen. Die moeten er dan wel zijn.

Insecten hebben voedsel nodig. Stuifmeel om het nageslacht groot te brengen en nectar voor de eigen energievoorziening. We moeten dus zorgen dat er het hele vliegseizoen voedsel is. Van februari tot diep in november. De hogere temperaturen hebben ook het seizoen langer gemaakt. Sommige soorten insecten zijn aanhankelijk van specifieke plantensoorten. Als die er niet zijn, houdt het op. Hier ligt dus een taak voor de beheerders van natuurterreinen en openbaar groen.

Wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard benadrukte dit bij de afsluiting van de themadag nog eens. Binnen de dorpen kan veel gedaan worden aan herstel van biodiversiteit. Dat is ook het beleid van de gemeente. Draagvlak onder bewoners voor een ander groenbeheer is dan van groot belang. Aan de motivatie van onze groenbeheerders zal het niet liggen.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01