Skip to main content

Toekomst Bos van Los nog onzeker

Hoekschewaards Landschap (HWL), Water Natuurlijk en GroenLinks Hoeksche Waard zetten zich in voor het behoud van het Bos van Los in de huidige staat. Momenteel zijn er plannen om twaalf woningen in het bos van Los te bouwen. Veel inwoners uit de Hoeksche Waard zijn niet enthousiast over de bouwplannen zoals blijkt uit de petitie “Geen huizen in het bos achter Nieuwendijk”, die meer dan 1150 keer is ondertekend. Het Bos van Los is gelegen achter buurtschap Nieuwendijk (bij Zuid-Beijerland), en is een geliefde plek van wandelaars uit de Hoeksche Waard. Momenteel nestelen er roofvogels in het bos en leven er reeën. Woningen in het bos zijn schadelijk voor de natuur en verstoren ook de rust waar de bezoekers van het bos juist zo van genieten. Het bestemmingsplan voor deze twaalf woningen is meer dan 10 jaar geleden goedgekeurd. In deze 10 jaar zijn de woningen nooit gerealiseerd. Nu het bos verkocht is aan een nieuwe partij zijn de plannen voor woningbouw weer actueel geworden.

Acties

Er zijn diverse acties ondernomen om het bos te redden. Er is een petitie tegen woningbouw gestart, die meer dan 1150 keer is ondertekend door inwoners uit de Hoeksche Waard. Heiltje Karels, inwoner uit Nieuwendijk, verzamelde de handtekeningen tijdens de zomervakantie, “mensen reageerden heel teleurgesteld toen ze hoorde dat er plannen zijn om woningen in het bos te bouwen, voor veel inwoners uit Nieuwendijk en omliggende dorpen is het bos echt een plek van ontspanning”. Afgelopen november is de petitie overhandigd aan de gemeenteraad. Ook is er een wandeling voor de gemeenteraad georganiseerd door het Bos van Los, waar vrijwilligers van HWL de natuurwaarde van het bos uitlegden. De gemeente is niet enthousiast over de bouwplannen, maar geeft aan verplicht te zijn zich te houden aan het bestemmingsplan. Met behulp van de werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard is de kapmelding voor het kappen van de bomen niet goedgekeurd. Momenteel moeten de eigenaren van het bos eerst een ecologisch onderzoek doen voor ze mogen bouwen.

Geen woningen, maar behoud van het bos

Genoemde partijen zouden graag zien dat het bos wordt overgedragen aan een natuurorganisatie. Een van de mogelijkheden die daarvoor wordt onderzocht is financiering vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPGL). Het NPLG richt zich op het voldoen aan de internationale verplichtingen voor natuur, water en klimaat en het toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk gebied. Op deze manier kunnen de natuur en rust in het Bos van Los behouden worden. HWL, Water Natuurlijk en GroenLinks Hoeksche Waard hebben een brief aan de eigenaren geschreven waarin ervoor gepleit wordt om geen woningen in het bos te bouwen en geen bomen te kappen zodat inwoners van de Hoeksche Waard kunnen blijven genieten van het bos.

Hoopvol

De drie organisaties putten nu extra hoop uit het feit dat zeer recent een soortgelijke actie tegen de kap van 100 beeldbepalende bomen in Numansdorp, heeft opgeleverd dat de eigenaren hebben afgezien van kap en te investeren in onderhoud van de bomen. 

foto©André Karels: v.l.n.r.: Heiltje Karels vrijwilliger HWL, Theo Schuurmans voorzitter HWL, Vincent Rietvelt, fractievoorzitter GroenLinks Hoeksche Waard

Wil je meer weten over de werkgroep milieu en planologie van HWL? Klik hier 

 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01