Skip to main content

Telling soorten in week van de biodiversiteit groot succes!

 Hoekschewaarders telden maar liefst 934 soorten op hun eiland. Tijdens de week van de biodiversiteit van 28 augustus - 2 september zijn leden van HWL samen met inwoners aan de slag gegaan om de soorten die in de natuur van de Hoeksche Waard voorkomen te tellen. Voorzitter Theo Schuurmans: ”We zijn super enthousiast dat er zoveel mensen hebben meegewerkt. Dankzij onze oproep in de kranten en via sociale media hebben veel mensen deelgenomen, dat overtrof onze stoutste verwachtingen”. Schuurmans is bovendien heel blij met de 934 soorten die zijn geteld: “500 soorten had ik maximaal verwacht, 750 was heel goed geweest, maar 934 is echt fantastisch.” Alle reden om volgend jaar opnieuw te tellen. Streven is om 1001 te bereiken, omdat de telling ook de 1001 soortentelling genoemd wordt.

Het was een hels karwei om alle soorten te identificeren en te noteren. Sommige beestjes of plantjes werden door heel veel mensen gezien, maar de lijst bevat alleen maar unieke soorten. De zeearend is enkele honderden keren gemeld, maar voor de lijst was één voldoende. Overigens zegt het aantal waarnemingen heel weinig over de hoeveelheid, vertelt Theo Schuurmans. “Het kan goed zijn dat het maar om één zeearend gaat, die vooral veel heeft rondgevlogen en door veel mensen is gezien. Onze insteek was vooral te laten zien hoeveel er is in de Hoeksche Waard. Het feit dat zoveel mensen mee hebben gedaan, betekent dat er meer oog is voor biodiversiteit en dat verdient het!”

De 934e melding heeft Theo overigens zelf gedaan. “Dat was een sluipvlieg die zag ik in de polder bij mij thuis”, vertelt hij lachend.

120 verschillende nachtvlinders

Van de 934 soorten die door de deelnemers gefotografeerd en gemeld zijn, waren er 284 soorten die behoren tot de planten. Van alle dieren stonden de nachtvlinders met 13% bovenaan, op de voet gevolgd door het aantal getelde vogels; 106 soorten. Er is door inwoners gezocht in natuurgebieden, polders, langs dijken en kreken, in het water en in de lucht. Ook in de nachten zijn grote groepen bezig geweest om de dieren te tellen die dan actief zijn.

Op de foto hierboven: vuurwantsen, gefotografeerd door Dirk Dekker. 

Zie ook onderstaande taartgrafiek (2 soorten nog niet meegenomen).

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01