Skip to main content

HWL dient zienswijze in op plan voor tijdelijke woningen Numansdorp

De gemeente Hoeksche Waard heeft een ontwerp-omgevingsvergunning gepubliceerd voor de bouw van 40 tijdelijke woningen op agrarische grond in Numansdorp. Het gaat om een periode van 15 jaar. Na deze periode moeten de woningen weer worden verwijderd. HWL heeft een zienswijze ingediend over de ontwerp-vergunning. Het is niet bekend is wat er na 15 jaar met de grond gebeurt. HWL vindt het niet aannemelijk dat het weer als landbouwgrond zal worden terug geleverd. Er is een mogelijkheid dat, via een wijziging van het bestemmingplan, permanente woningbouw alsnog mogelijk wordt. HWL heeft de gemeente gevraagd om meer duidelijkheid.

Landschapsplan gewenst

Het plangebied bestaat uit woningen en een groengebied. Ook van dit groengebied is niet bekend wat er na 15 jaar mee gebeurt. Volgens de vergunning zou dit ook weer terug moeten worden gegeven als landbouwgrond. HWL vindt het een slechte zaak als dat inderdaad zou gebeuren. Juist dan zijn bomen en heesters tot wasdom gekomen, met de daaruit voorkomende meerwaarde voor natuur en biodiversiteit. Ook vindt HWL het een minpunt dat het groengebied is aangegeven als ‘zoeklocatie voor landschappelijke inpassing’ en dat er in de vergunning niets is uitgewerkt. Bijvoorbeeld in de vorm van een landschapsplan, zodat men zich een oordeel kan vormen over de aard en kwaliteit van het groengebied. Nu moeten we maar afwachten hoe het uiteindelijk zal worden en of het daadwerkelijk waarde krijgt voor natuur en biodiversiteit.

Natuurinclusief

Als derde punt heeft HWL aangedrongen op natuurinclusieve bouw. Natuurinclusief betekent dat bij de woningbouw en/of in de omgeving voorzieningen worden aangebracht voor onder andere vleermuizen en vogels, zoals huiszwaluw en huismus.

Lees  hier de brief aan de gemeente met de volledige zienswijze en hier voor de bekendmaking van de gemeente van het plan 

Foto: locatie plan voor tijdelijke woningen ©Jan Prince

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01