Skip to main content

Theo Schuurmans nieuwe voorzitter HWL

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hoekschewaards Landschap op 30 maart jongstleden heeft Thijs Jasperse het voorzitterschap van HWL overgedragen naar Theo Schuurmans.  Theo Schuurmans die in het voormalige bestuur secretaris was, is gekozen tot nieuwe voorzitter.

Theo Schuurmans en Thijs Jasperse

Theo Schuurmans: “We zullen de weg die Thijs is ingeslagen voor een toekomstbestendige vereniging vervolgen.” Met vastberadenheid en eensgezindheid kijkt het bestuur van Hoekschewaards Landschap naar de toekomst. Er wachten grote uitdagingen op korte en middellange termijn, terwijl de vereniging dit jaar ook haar 50-jarig jubileum viert. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de leden van het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Om de continuïteit te waarborgen hebben verder geen grote veranderingen plaatsgevonden.

Thijs Jasperse, die van grote invloed was op het verjongen van de vereniging in een snel veranderende omgeving, heeft zijn zetel ter beschikking gesteld aan Theo Schuurmans. Schuurmans, een aquatisch ecoloog, is al lange tijd actief lid van de vereniging. De overige bestuursleden zijn Henk Malta, Flip Scherbeijn, Cees Mesker, Aad Bruijnzeel, Peter Vos en Cobi Smit.

De vereniging zal de maatschappelijke betrokkenheid, die onder Jasperse nieuw leven is ingeblazen, voortzetten. Samenwerking met de gemeente, agrariërs, het waterschap en lokale natuurorganisaties staat nog steeds prominent op de agenda van deze mooie vereniging.
Schuurmans: "Hoekschewaards Landschap is er klaar voor om samen met haar partners verder te bouwen aan een Hoeksche Waard, waar landbouw en natuur samengaan en waar het kenmerkende open karakter van het landschap ook voor de komende generaties behouden blijft."

Jasperse draagt de vereniging en het landschap in de Hoeksche Waard een warm hart toe en zal zich blijven inzetten om deze unieke waarden van het eiland te behouden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen week gaf hij aan dat hij graag betrokken blijft en dat het bestuur altijd een beroep op hem mag doen.

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01