Skip to main content

HWL met bewoners aan de slag in Schuringse bos

Een paar jaar geleden was er veel te doen over de plannen voor het Schuringse Bos. Op initiatief van de bewoners  heeft HWL in 2021 een deel van het stuk bos voor een symbolisch bedrag van 1 Euro kunnen kopen van de gemeente Hoeksche Waard met als doel  behoud en bescherming van het stuk bos. Helaas kon niet worden voorkomen dat het aangrenzende, grootse deel van het bos is gekapt. 

Het overgebleven bos moet er zo natuurlijk mogelijk uit komen te zien, waarbij het verhogen van de natuurwaarden centraal staat. Nu al zitten er spechten en broomkruipers in de snel groeiende populieren met dode takken (die erg waardevol zijn voor onder andere deze beschermde soort). Met de door ons aangelegde takkenril krijgt het bos ook een meerwaarde voor zangvogels en zoogdieren die zich daar kunnen verschuilen, foerageren en nestelen.

Daarnaast zijn nu al meer dan 10 verschillende soorten paddenstoelen gevonden! Naarmate het bos ouder wordt kunnen dit er alleen maar meer worden.

Het bos is een goede aanvulling op de groene zone rondom de Schuringse Haven, waarbij het Waterschap Hollandse Delta op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers heeft aangelegd de afgelopen jaren.

Angeline Schoor (Bewoner Schuringse Havenkade WZ) aan het woord: "De desastreuze vernietiging van een deel van ons geliefde “Schuringse Bos” heeft er bij ons als bewoners van de Schuringse Havenkade flink ingehakt. Wat missen wij dit stille stukje groen, waar we zo vaak ontmoetingen hadden met medebewoners als reeën, spechten, uilen, vleermuizen en buizerds."

"We gaan niet bij de pakken neerzitten. We hebben de handen ineen geslagen met Hoekschewaards Landschap en zijn samen flink aan de slag gegaan om de strook oude bomen die er nog staat te behouden en opnieuw om te toveren in een toevluchtsoord voor onze gevleugelde en tweehoevige medebewoners."

"Op deze zonnige zaterdag hebben we het hout opgestapeld tot een houtwal en zo'n 100 inheemse struiken geplant. In de komende weken zal een verzameling van verschillende soorten jonge bomen aangeplant worden. Op deze manier blijft het een plek waar mensen en dieren van kunnen genieten."

HWL geeft bij monde van terreinbeheerder Chiel Visser dat hij blij is dat HWL samen met de buurtbewoners deze opknapbeurt heeft kunnen organiseren en ook in de de toekomst de  samenwerking zo goed verloopt. 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01