Werkgroep Milieu en planologie

Wij zoeken de ruimte

Werkgroep Milieu en Planologie is een verzamelnaam voor vijf hoofdactiviteiten van de werkgroep
-

  • ruimtelijke ordening
  • natuur en landschap ontwikkeling

  • milieu en duurzaamheid
-
  • dorpsschoon 

  • symposia

.

Doelstelling van de werkgroep is het beïnvloeden van het beleid van overheid en organisaties op een zodanige wijze dat natuur en landschap daar zo goed mogelijk bij gedijen.
In eerste instantie zoekt de werkgroep de dialoog met overheden en organisaties. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, worden andere middelen benut,  zoals publiciteit en  de formele weg van inspraak.  Als laatste middel resteren bezwaar en eventueel beroep.
Duurzaamheid en energie transitie  worden  in deze jaren van veel groter belang. Deze onderwerpen vragen steeds meer aandacht evenals de natuur en landschap verbetering rond het Haringvliet.

Binnenmaas - © El van Rookhuizen

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.