Skip to main content

Hoekschewaards Landschap adviseert over ontwikkeling Hitsertse Kade

Vereniging Hoekschewaards Landschap heeft lokale politieke partijen opgeroepen om bij de ontwikkeling van de Hitsertse Kade bij Zuid-Beijerland rekening te houden met natuur, educatie en recreatie. De gemeente Hoeksche Waard is sinds kort eigenaar van de grond rondom deze recreatieve plek aan het Haringvliet.
De aankoop geeft de gemeente de mogelijkheid regie te gaan voeren over het gebruik en de ontwikkeling van “De Kaai”, zoals deze plaatselijk bekend staat. HWL adviseert de gemeente drie functies te ontwikkelen of te verbeteren te weten: natuur, educatie en recreatie.
In het oosten grenst De Kaai aan een stukje Natura 2000-gebied, een graslandje dat er een beetje verloren bij ligt. Dit graslandje (oud stukje grasgors) kan veranderd worden in een met het Haringvliet verbonden getijdenmoerasje. Idealiter komen er wat geulen en een wat diepere poel. Het geheel wordt zo aangelegd dat het voor schoolklassen goed toegankelijk is voor het doen van onderzoek aan water en waterleven. De poel is zo diep dat deze ook water blijft voeren als het restgetij van het Haringvliet wegens lage waterstanden het gebied niet in kan.

Het bestaande bomenbestand kan stapsgewijs interessanter en veelsoortiger gemaakt worden, zodat ook daar natuuronderwijs buiten de klas en los van het computerscherm gegeven kan worden. Als schoolklassen er toch zijn kan eventueel gelijk aangespoelde rommel geruimd worden. “Doe mee, verlos de zee”, ook in de Hoeksche Waard.

Voor gezinnen met kinderen zou een klein en goed beheersbaar strandje een uitkomst zijn. Jarenlang wordt het ontbreken daarvan als een gemis ervaren. Uiteraard wordt het geheel goed beveiligd met een boeienlijn.

Door de realisatie van dit alles kan “De Kaai” tot in lengte van dagen een geliefd en waardevol plekje blijven voor de lokale gebruiker. Een al dan niet jaarrond aanwezige laagdrempelige horecavoorziening kan de zaak compleet maken.

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01