Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

Langs de kreken en plassen vind je vaak de schelpen van de zwanenmossel. Het schelpdier leeft in de bagger van de sloot. Als de sloten in het najaar worden geschoond komen ze vaak op de slootkant terecht. Het is een goed teken als deze mossels in de sloot leeft. De zwanenmossel is namelijk erg gevoelig voor verontreiniging. Per dag filtert het dier wel 50 liter water om aan voedsel te komen, waardoor de mossel een goede bijdrage levert aan een schone sloot. 

De zwanenmossel is zeer geliefd bij bittervoorns, een van de kleinste karperachtigen van Nederland. Het vrouwtje legt met haar legboor een eitje in de kieuwholte van de levende zwanenmossel. Vervolgens werpt het mannetje zijn hom over de instroomopening van de mossel om bevruchting mogelijk te maken. De larven blijven in de mossel tot ze ongeveer een centimeter groot zijn.

Wanneer door reguliere baggerwerkzaamheden de niet-beschermde zwanenmossel verdwijnt, kan dit grote gevolgen hebben voor de voortplanting van de beschermde bittervoorn. 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01