Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

Zandkleurig, geelbruin behaard en een zwarte streep: de zandhommel! De zandhommel is zeer zeldzaam geworden in Nederland. Ruim 30 jaar geleden kwam de soort nog in heel Nederland voor, maar door intensivering van de landbouw is de soort erg achteruit gegaan.

Vroeger werden klavers veelvuldig gebruik als bodembemester, maar toen kunstmest zijn intrede deed nam het gebruik van klaver af. Klavers zijn voor de zandhommel, samen met smeerwortel, essentieel voor stuifmeel die nodig is voor de nesten.

Alleen op sommige plekjes in de Biesbosch en rondom het Haringvliet leeft de soort nog. De "Zandhommelzuidas", een project om de zuidoever van de Hoeksche Waard om de Spuimonding en de Biesbosch met elkaar te verbinden, moet de laatste twee zandhommelpopulaties van Nederland in stand houden. Zonder een goede ecologische verbinding lijkt het einde verhaal voor deze bijzondere hommelsoort. 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01