Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

Knotwilgen bepalen in belangrijke mate het typisch landschap Hoeksche waard. Het is belangrijk dat eenmaal geknotte wilgen regelmatig opnieuw geknot worden, omdat de anders te dik wordende loten na een aantal jaren de boom uit elkaar scheuren. Toen de vraag naar wilgentenen afnam, werd dit werk steeds vaker door vrijwilligers gedaan.

In de HW staan zo’n 6000 knotwilgen. Ze bieden door hun dichte kruin en hun vaak holle stam ruimte aan veel planten maar ook aan nest- en schuilgelegenheid voor vogels, marters, vleermuizen en insecten. Zij verrijken daarom vaak de fauna van een gebied.

De knotwilg is geen soort op zich. Er zijn in Nederland zo’n 12 soorten wilgen waarvan vooral de schietwilg geschikt is voor het knotten.

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01