Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

Met zijn mozaïekpatroon op het achterlijf en geelgroene borststukzijde, is de glassnijder een iconische soort in de Hoeksche Waard. De glassnijder is een libel die vaak te vinden is langs vegetatierijke plassen, poelen, vennen, sloten en kreken.

De larven overwinteren twee of drie jaar achter elkaar, vaker dan andere glazenmakers. Van eind april tot begin juli komen de larven uit, met een piek in eind mei tot begin juni.

Natuurvriendelijke oevers zijn erg van belang voor deze soort om zijn eitjes in te kunnen afzetten, zodat wanneer de eitjes uitkomen de larven zich verder kunnen ontwikkelen tussen de waterplanten. Het is dus van groot belang om in de Hoeksche Waard het bestaande netwerk aan krekennatuur te behouden en te verbeteren waar mogelijk! 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01