Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

De trots van het boerenland, dat was de argusvlinder. Was, want sinds 1990 is deze vlindersoort met 98% afgenomen. Het vrouwtje legt eitjes in het weiland, waarna ze door het mannetje fel beschermd worden. Elk jaar worden er nog een paar gezien. Het is dus nog niet te laat om in de gebieden waar ze voorkomen ze te beschermen! 

Tussen eind april en november vliegen er twee generatie en soms drie generaties rond verspreid over het hele land. De vlinders halen nectar uit verschillende planten: in het voorjaar onder andere braam en rode klaver, 's zomers akkerdistel en vlinderstruik. De argusvlinder overwintert als rups, vlakbij de bodem tussen verdorde planten, stenen of struiken. Op zachte winterdagen komen de rupsen te voorschijn en gaan ze opzoek naar eten. Ze gaan dus niet in winterslaap. 

In het oosten van de Hoeksche Waard is het Plan Argusvlinder opgezet, vernoemd naar deze agrarische vlindersoort. Landbouwgrond is op plaatsen omgevormd tot krekennatuur. Het vormt een groene verbinding waar vele planten, dieren en recreanten van profiteren. 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01