Skip to main content

Lonkend Perspectief

Als je vijftig wordt, haal je oude verhalen op, kijk je eens in de spiegel en bedenk je hoe de toekomst eruit zal zien. Dat doet Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) dit jaar nu zij vijftig jaar bestaat. Samen met bijna 1800 leden en de inwoners in de Hoeksche Waard wordt het jubileum gevierd met tientallen activiteiten. De vereniging is trots op hetgeen alle vrijwilligers in een halve eeuw bereikt hebben. Bovendien denkt HWL graag na over de toekomst, waarbij iedereen van harte wordt uitgenodigd om mee te denken. Immers het landschap van de Hoeksche Waard is van ons allemaal!

Lonkend perspectief | Hoe ziet ons eiland over 50 jaar eruit? Met ondernemers, kunstenaars, natuurliefhebbers, ontwerpers en politici aan tafel zijn de eerste schetsen gemaakt van een mogelijk toekomstbeeld. Schetsen die bedoeld zijn om in het komend jaar verder over te praten. Er worden verschillende brainstormsessies georganiseerd met steeds verschillende doelgroepen. Het meterslange doek met infographic waarin de eerste ideeën zijn uitgewerkt om verder over te praten wordt tentoongesteld in het NLC in Numansdorp. 

'Ondernemen met de natuur; is niet prijsgedreven maar verhaalgedreven!'

 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01